misterija ,,IŠ  PRAEITIES”
2012 misterija monodrama ,,Iš praeities“ premjera Kijevo universitetas
 
Poeto Maironio pagerbimo proga, Kijevo universitetas, Lietuvos ambasados Ukrainoje užsakymu
Idėja, scenarijus, balsas, judesys, kanklės, kiti instrumentai Skaidra 
Elektronika, garso režisūra Antanas Dombrovskij  
Pučiamieji, mušamieji Gediminas Sederavičius
2013 ALK St. Petersburg, Florida; šv. Kazimiero parapijos salė Los Angeles, Kalifornija; Latvių bažnyčia Denveris, Koloradas
2014 Vilnius Užupio inkubatoriaus Salė
Muzikinė monodrama “Rodos, širdžiai paskirta mylėti…” (vėliau ,,Iš Praeities”)

Monodramos turinys remiasi poeto Jono Mačiulio Maironio poezija, akustine žodžio ir muzikos improvizacija, elektroninės muzikos kompozicijomis.

Asmeniniai širdies išgyvenimai, dvasinės būsenos, patriotizmas, skatinimas kilti aukštų idealų sparnais, meilė tėvynei, meilė kalbai, meilė Dievui, meilė gamtai, meilė žmogui; tai kas asmeniška, išjausta, ir tai kas visuotina – neretai Maironio sujungiama viename eilėraščio gyvenime. Taip ir šiuo kūriniu menininkai sutelkė meilės ir skausmo lašus iš Maironio eilėraščių, muzika čia teka ne ta įprasta melodinga romantine vaga, o taip kaip girdi jų šiandienos širdis, taip kaip reiškia nūdienos įžvalgos. Ne todėl, kad prieštarautų paties poeto sukurtai lietuvių lyrikos tradicijai, todėl, kad išskambėtų ne tradiciją, o patį poetą – žmogų – Dievo tarną – kenčiantį – mylimą – mylintį – …

 

http://www.veidas.lt/uzupio-meno-inkubatoriuje-prasideda-tarptautinis-saves-iprasminimo-festivalis