,,VIRPĖJIMAS » (frémissement)
« frémissement »  Hall du musée postal de Kaunas 2008
 idée, voix, mouvement                           Skaidra Jančaitė

Idėja, balsas, judesys Skaidra Jančaitė                                                                                                                             Idėja, video menas Židrija Janušaitė                                                                                                                                 Rasa Demendžiūnienė  gongai ir kiti instrumentai                                                                                             Erika Maldere (Latvija)  dizainas                                                                                                                                         Kotryna Stankutė vadyba

Mūsų mintys, jausmai, formos atsiranda ir vėl išnyksta. Pastovus kitimas lyg panaikina prasmės paieškos prasmę. Tada nurimsta viską vertinantis protas. Jis tampa stebinčiu atsirandančių ir išnykstančių minčių, jausmų, formų žaismą. Belieka stebėti, būti.

Filmuota reali šviesa ant realios drobės, tačiau vaizdas tampa abstraktus, sužadinantis visai kitas asociacijas. Jis pereina į žmogaus vidinio pasaulio erdves, kur irgi viskas kinta, juda, atsiranda ir vėl išnyksta…atsiranda erdvė kiekvienam sava ir tuo pačiu bendra

Skaidra Jancaite

Garso virpėjime gimsta gyvybė                                                                                                                                         Balsas tavo gyvybės judesys                                                                                                                                                 Mano balso klosčiu virpėjimas                                                                                                                                         Virpina tavo balso klostes                                                                                                                                                     Sukuria naują energiją